EN

مکان هایی جادویی برای مشاهده شفق قطبی

مکان هایی جادویی برای مشاهده شفق قطبی

شفق قطبی مایلی، زمانی که ذرات باردار از خورشید ۲۵۰ تا بیش از ۶۰ یا نورهای شمالی، در فضای بالایی جو زمین، در ارتفاعدر میدان مغناطیسی زمین به دام میافتند، رخ میدهد. نتیجهی این اتفاق، نمایش رنگارنگ و رقص نورها است . خوشبختانهمکانهای زیادی برای دیدن این پدیدهی جوی و فیلمبرداری از آن وجود دارد. زمانی که شب است و تاریک، شفق قطبی در عرضجغرافیایی نمایان میشود. شبهای زمستانی که طولانی هستند، خوب است اما لزوما بهترین زمان نیست. بهترین فصل برای ایجادشفق قطبی، ماههای مارس و سپتامبر یعنی در زمان اعتدالین میباشد زیرا در این زمان، ذرات خورشیدی با جو تعامل بیشتریدارند. ماه سپتامبر که زمان اعتدال پاییزی است، بیشتر پیشنهاد میشود، زمانی که درجه حرارت مطبوعی در عرضهای جغرافیاییقطبی وجود دارد. به یاد داشته باشید که علاوه بر آب و هوا، آسمان تاریک و فصل مناسب نیز تاثیرگذار است. حال در این مقاله ۷مورد از مکانهای جادویی برای مشاهده شفق قطبی را معرفی خواهیم کرد .

 ایسلند

حتی اگر شفق قطبی را هم در نظر نگیریم، ایسلند بهترین مکان برای بازدید از یخچالهای طبیعی، چشمههای جوشان،آبشارهای عظیم و آتشفشان است. هم عرض و هم طول جغرافیایی این کشور برای دیدن پدیدهی شفق قطبی مناسب است اماآب و هوا همیشه همکاری نمیکند. با این حال، وجود خط ساحلی در سرتاسر کشور به شما اجازهی تعقیب آسمان را میدهد.بهتر است برای دیدن شفق قطبی کمی از ریکیاویک، پایتخت این کشور دور شوید. پیشنهاد ما، مشاهدهی این پدیدهی جویزیبا از کوههای کرکیفل (Kirkjufell) است .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: اواخر ماه آگوست تا اوایل ماه آوریل

 

فیربنکس، آلاسکا

فیربنکس (Fairbanks) تنها دو درجه پایینتر از قطب شمال، در نزدیکی فرودگاه بینالمللی و نزدیک به پارک ملیمحبوب دنالی (Denali National Park) واقع شده است. فیربنکس، بهترین مکان در ایالات متحده برای مشاهده شفققطبی است. اینجا حتی مجهز به سیستم پیشبینی و ارائه تور مسافرتی برای مشاهدهی این پدیده است .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: ماه آگوست تا اواسط ماه آوریل

یلونایف، کانادا

یلونایف (Yellowknife)، سرزمین شمال غربی کانادا، در کرانهی دریاچهی گریت اسلیو (Great Slave) ، مرکز شفققطبی و فعالیتهای ویژه برای گردشگران است. کانادا، بهشت تماشای شفق قطبی به دلیل عرض جغرافیایی شمالی وآلودگی کمنوری است. البته در کانادا نقاط محبوب دیگری مانند جنگل بوفالو (Wood Buffalo) و پارک ملی جاسپر(Jasper National Park) برای دیدن این پدیدهی زیبا وجود دارد .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: اواسط ماه آگوست تا اواخر ماه آوریل.

برای رفتن به جنگل بوفالو، اوایل ماهآگوست تا اوایل ماه می

ترومسا (Tromsø)، نروژ

بزرگترین منطقه شهری در شمال نروژ مایلی شمال دایره قطب شمال واقع شده است، اما به لطف جریان ۲۱۷ که درخلیجی، خط ساحلی آن دارای درجه حرارت متوسطی است. همچنین دارای مناظر زیبایی هم هست. روستای ارفجردبوتن(Ersfjordbotn) که در ۱۲ مایلی ترومسا قرار گرفته است، بهترین مکان در نروژ برای مشاهده پدیدهی شفق قطبی است .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: اواخر ماه سپتامبر تا اواخر ماه مارس

شمال سوئد و فنلاند

شهر شمالی سوئد، کرونا (Kiruna) یک دروازه به جاذبههای اطراف است. در این شهر، هتل یخی، پارک ملی کوهستانیآبیسکو (Abisko) و گوزنهای بزرگ قابل مشاهده است . در فاصلهی کوتاهی از شهر، نقطهی مناسبی برای دیدن شفققطبی وجود دارد . آب و هوا در اینجا بسیار با ثباتتر از ساحل نروژ بوده اما سردتر است. در منطقه لاپلند فنلاند، روانامی(Rovaniemi) به عنوان دروازهی شهر در نزدیکی پارکهای ملی در خدمت شما است. در زمستان در کنار درختهاییخ زدهی برفی و زیبا، پدیده جوی شفقهای قطبی را مشاهده کنید .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: اواخر ماه سپتامبر تا اواخر ماه مارس

گرینلند

در شمال گرینلند شما این امکان را خواهید داشت که از شمالیترین نقطه، شاهد پدیدهی طبیعی شفق قطبی باشید. اما کمیمتمایل به جنوب، علاوه بر مشاهده شفق قطبی میتوانید شاهد یخچالهای طبیعی و کوههای یخی شناور حتی در فصلتابستان هم باشید .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: اواسط ماه آگوست تا اواخر ماه آوریل در جنوب.

اواخر ماه آگوست تا اواسطماه آوریل در نووک پایخت گرینلند

 تاسمانیا (Tasmania) و نیوزیلند

تا به حال در مورد شفق قطبی در نیمکرهی شمالی نسبت به نیمکرهی جنوبی، بیشتر شنیدهاید. دلیل آن هم این است که درنیمکرهی جنوبی مکانهای کمتری برای مشاهده شفق قطبی وجود دارد. بهترین شانس شما برای دیدن این پدیده در جنوب،تاسمانیا (استرالیا) و نیوزیلند است. جایی که به شما کمک میکند تا در آسمان تاریک، پدیده شفقهای قطبی فعال در افقجنوبی را ببینید. این دو منطقه، بهترین مکان و در دسترسترین برای مشاهده این پدیده در قطب جنوب هستند .

• بهترین زمان برای رفتن و مشاهده: بهترین زمان در نزدیکی اعتدالین (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) است    

فایل های ضمیمه