تورهای خارجی - مالزی+سنگاپور
تورمالزی+سنگاپور
مالزی+سنگاپور ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 37,200,000 ریال + 355$ وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورکوالامپور + کشتی کروز + سنگاپور
کوالامپور + کشتی کروز + سنگاپور ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 43,400,000 ریال + 886$ وضعیت تور : در حال ثبت نام