تورتور کوالالامپور
تور کوالالامپور ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 44,500,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور کوالالامپور + پنانگ
تور کوالالامپور + پنانگ ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 65,330,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور کولالامپور + لنکاوی
تور کولالامپور + لنکاوی ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 36,200,000 ریال + 369$ وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور ترکیبی مالزی
تور ترکیبی مالزی ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 86,000,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام